Design utożsamiany do niedawna z przemysłem i biznesem, powinien być powszechnie wykorzystywany w projektach edukacyjnych i w kreowaniu innowacji społecznych. Sprzymierzeńcem w tym wyzwaniu może być szeroko rozumiana akceptacja do włączenia wzornictwa w budowaniu oferty w działalności jednostek Kultury: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów, bibliotek, galerii sztuki,ośrodków kultury, klubów i świetlic, ośrodków artystycznych, w działalności związanej z dziedzictwem narodowym, kultywowaniem tradycji, zainteresowaniem historią, z dziełami sztuki, zabytkami, z projektowaniem przestrzeni, architekturą, w działalności związanej z produkcją wydawniczą i filmową, organizacją imprez artystyczno-rozrywkowych, z przemysłem usług kultury i usług kreatywnych, aż po uczestnictwo w Kulturze w różnych przekrojach.

Sprawdźcie wykłady na: https://wntuf.pl/design-w-kulturze/